Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Quảng Nam

1. Thành Phố Tam Kỳ

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Trần Văn Cao 31 Trần Cao Văn- TP Tam Kỳ Nt Ánh Minh  0905027557
Phan Chu Trinh 528 PCT Tam Kỳ NT Quỳnh Trân 0914174357
Nguyễn Du 15 Nguyễn Du- TP Tam Kỳ NT Mai Anh 0983858114

 

2. Huyện Đại Lộc

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
 Thị trấn Ái Nghĩa Thị Trấn Ái Nghĩa- Đại Lộc HT 431 0916836445

 

3. Huyện Núi Thành

Huyện/TP Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Phạm Văn Đồng 350 Phạm Văn Đồng- Núi Thành HT số 12 0914228222

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang