Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Quận 3

Đường Địa chỉ Nhà Thuốc SĐT
Vườn Chuối 102 Vườn Chuối, P4, Q3 Nhà thuốc Gia Hân 2 0903777294/
19000120
Nguyễn Thiện Thuật 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3 NT Bồi Ngươn Đường
Nguyễn Thiện Thuật 177 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, TP.HCM NT Ngọc Châu 2
Lê Văn Sỹ Số 390 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 NT Hồng Ngọc
Trần Quang Diệu 87 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TP.HCM NT Hồng Ngọc 1

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang