Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Phú Thọ

1. Thành phố Việt Trì

Đường Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Phường Minh Phương P.Minh Phương NT An Hưng 01655462492/ 0978,986,696
Phường Vân Phú Kiot 9 Khu 1 Vân Phú, Phường Vân Phú QT Nguyệt Châu 0902,235,735
Khu 2A chợ nông trang Khu 2A chợ nông trang, phường nông trang QT Nga Linh 01635630716
Đường Hòa Phong 181 Đường Hòa Phong, Phường Nông Trang NT Gia Phú 02103994353

 

2. Huyện Phù Ninh

Huyện Địa chỉ Nhà thuốc SĐT
Đường Nam Số 122 Khu Đường Nam, TT Phong Châu QT khánh Linh ( QT số 47 ) 0975662754

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang