Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Nghệ An

Xem danh sách nhà thuốc tại Nghệ An:

1. TP. Vinh

ĐƯỜNG Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Chợ Vinh NT Trường Sơn Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0913543827
Chợ Vinh NT Quỳnh Hoa Chợ Vinh, TP Vinh, Nghệ An 0383844245
Chợ Ga NT Huệ Lan Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An 01639052566
Chợ Ga NT Tâm Hứa Chợ Ga, TP Vinh, Nghệ An 02383853431
Nguyễn Phong Sắc NT Ngọc Khang 150 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An 02383540235
Nguyễn Phong Sắc NT Quỳnh Phương 144 Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, Nghệ An 0962504771
Nguyễn Văn Cừ NT Toàn Nhung 355 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An 0975104277
Minh Khai NT Hương Nho 16 Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An 0912342772
Nguyễn Xiển NT Liên Tý 8 Nguyễn Xiển, TP Vinh, Nghệ An 02383844857


2. Huyện Diễn Châu

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Diễn Châu QT Hoàng Thị Thuận Chợ Si Nam, Xã Diễn Thịnh, H Diễn Châu 0984500072
Diễn Châu Chi Nhánh Dược Diễn Châu – QT Số 31 – Chị Thiêm Khối 4, TT Diễn Châu, H Diễn Châu 0984957077

 

3. Cửa Lò

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
TX Cửa Lò NT Tiến Lan Chợ Hôm – K10 – Nghi Thủy 02383951603
TX Cửa Lò QT Hà Thảo Chi Khối 3, Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, TX Cửa Lò 0912411866

 

4. Huyện Nghi Lộc

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Nghi Lộc NT Vinh Tân Khối 4 Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An 01692764509
Nghi Lộc QT Nhung Lưu Chợ Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc 984246909

 

5. Huyện Thanh Chương

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ Điện thoại
Thanh Chương NT Vân Trung TT Thanh Chương – NA 01644045421

 

6. Huyện Nam Đàn

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Nam Đàn NT Việt Cường Khối Xuân Khoa, Thị Trấn Nam Đàn 0948234999
Nam Đàn QT Lê Thơm Ngã Tư Chợ Nam Đàn, Thị Trấn Nam Đàn 0985456058

 

7. Huyện Hưng Nguyên

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Hưng Nguyên QT Hà Đạm Số 64 Khu 16 TT Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên 0986051429

 

8. Huyện Tân Kỳ

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Tân Kỳ NT Bình Đàm K7 – TT Tân Kỳ 01293625694

 

9. Huyện Yên Thành

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Yên Thành NT Phan Thúc Nguyên Chợ Bộng, Xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An 01644490840
Yên Thành NT Hồng Thế Xóm 4, Xã Hóa Thành, H. Yên Thành 0976224322

 

10. Huyện Đô Lương

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Đô Lương QT Tú Anh Xã Văn Sơn 01697504602
Đô Lương NT Hùng Anh Khối 2, Thị trấn Đô Lương 0989197677

 

11. Huyện Quỳnh Lưu

Quận/ Huyện Tên nhà thuốc Địa chỉ  Điện thoại
Quỳnh Lưu NT Nguyệt Giai Khối 7, TT Cầu Giát, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An 0916898444
Quỳnh Lưu QT Kỳ An QL 1A, Xóm Đồng Đập, P. Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai 976350608

 

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang