Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Sóc Sơn

Quận / huyện Tên NT/ ĐL Địa chỉ Số điện thoại
Phù Lỗ QT Gia Đình Đường 3 Phù Lỗ 0915144955
Phù Lỗ QT Kim Thành Đường 3 Phù Lỗ 0969445034
Đức Hậu Đức Hòa QT Thanh Tâm Đức Hậu Đức Hòa 0989368562
Núi Đôi QT Đa Phúc 52 khu B Đường Núi Đôi 0915110028
Xuân Bách Quang Tiến QT Thu Cúc Xuân Bách Quang Tiến 01666126298
Ấp Cút Mai Đình QT Hải Nguyệt Ấp Cút Mai Đình 0983782988
Phú Ninh Minh Phú QT Vượng Hoa Phú Ninh Minh Phú 01645493980
Ninh Cầm Tân Dân QT Tuấn Hải Ninh Cầm Tân Dân 01656110836
Chợ Phú Cường QT Hải Nam B42 Chợ Phú Cường 0972723386
Ninh Kiều QT Hưng Thủy Ninh Kiều – Tân Dân

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang