Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường

Điểm bán Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang tại Bắc Giang

1. TP Bắc Giang

ĐƯỜNG TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Chợ Thương NT Minh Ngân 78,Chợ Thương, TP Bắc Giang. 02403855358
 Trần Nguyên Hãn NT Dũng Dương 137, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang 0912030861
 Trần Nguyên Hãn NT Hà Hiển 149 Trần Nguyên Hán, TP Bắc Giang 0966460966
Lê Lợi NT Đặng Khánh 210 Lê Lợi, TP Bắc Giang 02403855240
Lê Lợi NT Minh Tú 570 Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 0983255208
Lê Lợi QT Hương Giang 1124 Lê Lợi , TP Bắc Giang 02403556095
Lê Lợi Cty Dp Ngọc Đông 08/294 Lê Lợi, P.Hoàng Văn Thụ 0240.2240815

 

2. Huyện Hiệp Hòa

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Hiệp Hòa QT 22 Đường 19/5, Khu 3, TT Thắng 0949928650
Hiệp Hòa QT 87 – CTCP dược vật tư y tế Phan Anh Khu 5, TT Thắng, Hiệp Hòa, BG 986528115
Hiệp Hòa Quầy Phạm Hồng Cẩm TT Thắng,Hiệp Hòa,BG 02403872243

 

3. Huyện Lục Ngạn

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Lục Ngạn QT 101 TT Chũ,Lục Ngạn,BG 0944891964

 

3. Huyện Việt Yên

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Việt Yên QT Số 03_Đỗ Đức Thành 578,Thân Nhân Chung,Việt Yên, Bắc Giang 02403874181

 

4. Huyện Lục Ngạn

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Tân Yên QT 403 – Bà Sánh TT Cao Thượng,Tân Yên,BG 02403878312

 

5. Huyện Yên Dũng

Quận/ huyện TÊN NT ĐỊA CHỈ SĐT
Yên Dũng QT Nhẫn Thoải  TT Neo 0982398557

 

Bình luận khách hàng

tổng đài tư vấn vương đường khang