Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường
Tây Nguyên – Điểm bán Nam Trung Bộ