Hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng cho tiểu đường
Điểm Bán Đông Nam Bộ